Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008

Foto

Flemmings fuglestue. Forår-2008
Flemmings fuglestue i foråret 2008.

flemming0163

Der er lavet et stort flyve bur til de unger, der er kommet og nogle af de gamle hunner

er også sat der over i, da jeg er ved at trappe ned. Udstillingsbur er sat på så ungerne kan vænne sig til det!

flemming0159 flemming0160
Det er hannerne, som er sat ud i enkelt bure, det har de været i en måned. Da ser vi at der er hængt redekasser op, og der er bygget rede i nogle af dem.
flemming0161 flemming0162
Da der vi, der er hængt redekasser op, og der er bygget rede i nogle af dem. Er stort set det samme, men det er min fuglestue, Der er 39 stk. bure

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.